تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
1382 
تهیه کنندگی صدا و سیما 
دانشکده صدا و سیمای قم 
 
خارج