طوفان خاموش
50 بازدید
محل ارائه: شبکه جهانی الکوثر
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
زبان : فارسی
زبان : فارسی
این فیلمنامه(سریال) به زندگی سراسر درس امام پنجم شیعیان جهان حضرت امام محمد باقر(ع) می پردازد.فیلمنامه در بیست و سه قسمت تهیه شده و آماده تولید است.